Longchenpa: De kostbare schat van de zuivere geest in de natuurlijke staat

Pure aanwezigheid heeft geen breedte of diepte,

geen hoog of laag

en deze onbegrensde onbepaaldheid

sluit ieder soort referentiepunt uit;

Pure aanwezigheid heeft geen agenda,

doet niets, gaat nergens naar toe

en de afwezigheid van tijd en tegenstelling

voorkomt elk vastleggen van een doel.

Elk bedrieglijk referentiepunt resulteert in gevangenschap

Dus, streef geen enkel doel na, ontspan in de totaliteit!

Of onze ervaring nu wel of niet al in het hier en nu bevrijd is

Of onze manier van doen nu wel of niet puur van aard is

Of we nu wel of niet uitvoerig hebben nagedacht over de kenmerken van het denken

Of we nu wel of niet doordrenkt zijn van het waarlijk authentieke;

Het is allemaal hetzelfde.

Of samsara en nirwana nu wel of niet als een dualiteit worden gezien

Of elke vorm van denken en spreken nu wel of niet overstegen is

Of schijnbaar logisch redeneren nu wel of niet is uitgeroeid

Of de juiste visie op het leven nu wel of niet volledig eigen is gemaakt;

Het is volstrekt onbelangrijk.

Of we nu wel of niet leven in overpeinzing van de werkelijkheid

Of we nu wel of niet leven zonder onderscheid

Of we nu wel of niet leven in de uiteindelijke natuurlijke perfectie

Of we nu wel of niet allerlei niveaus en paden hebben bewandeld

Dat is helemaal het punt niet.

Of we nu wel of niet vrij zijn van alle verduisteringen van de geest

Of we nu wel of niet geavanceerde meditatietechnieken afgerond hebben

Of we nu wel of niet de uiteindelijke bevrijding bereikt hebben

Of we nu wel of niet in de zes mythische rijken van samsara dolen

Het maakt geen verschil

Of onze manier van zijn nu wel of niet vol spontaniteit is

Of dualistische bevestiging en ontkenning nu wel of niet ons nog kan binden

Of we nu wel of niet de ultieme visie van de realiteit hebben bereikt

Of we nu wel of niet de voetstappen van onze meester volgen – het doet er niet toe.

Wat er ook maar gebeurt, zelfs als de hemel een aarde van plaats verwisselen –

We zijn wijd open, losjes rondhangend, volledig onszelf als bodemloosheid

Zonder referentie of houvast, onbestendig, willekeurig,

Zonder hoop of angst, ongeremd, goddelijk gek,

Subtiel helder inzicht hebben of zitten in meditatie is identiek,

En omdat niets vastligt is het denken ineengestort.

We zijn daarom vrij van wensdenken of doelgerichtheid

Er blijft niets meer over om naar te streven of nog te beoefenen.

Wat er ook gebeurt, laat het maar gebeuren

Wat er ook verschijnt, laat het maar schijnen

Wat er ook opkomt, laat het maar verrijzen

Wat er ook maar tevoorschijn komt, laat het zijn.

En overigens, wat ook maar iets is, laat dat helemaal niets zijn.

Ons gedrag wordt onvoorspelbaar afwisselend

We zijn in onmiddellijke, pure aanwezigheid geduwd

Waar we geen grond meer onder de voeten hebben

Voor redenaties over waarheid en onwaarheid

Zonder referenties of verwijzingen, in grenzeloze transparantie,

Buiten het bereik van de valkuil van filosofie,

Eten, bewegen, slapen, zitten, dag en nacht; één glad continu geheel

We leven in de gelijkheid van de realiteit van onze eigen aard,

Met geen goden om te aanbidden, geen duivels om uit te drijven,

Niet langer nog de gewoonte om speciaal in meditatie te gaan zitten

Zonder pretentie, vrij en op z’n gemak

Hier is een ongedwongen meester, zonder een gevoel van trots over zijn besef van totaliteit.

Wijd open, losjes rondhangend in spontaniteit en eenheid,

Zonder de behoefte om te handelen, veilig in het nu, vrij van stress en ongemak, is hij gelukkig.

Subtiel helder inzicht is zonder bodem en meditatie is niet een speciale staat

Dus er is geen discipline meer om na te streven, en geen doel nog om te bereiken

Nergens enige voorkeur, elk onderscheid gladgestreken

Geen noodzaak voor streven en strijden, in nul dimensies,

We zijn tevreden.

Door de afwezigheid van ambitie eindigt iedere gedisciplineerde beoefening

En omdat er niets is wat we zouden kunnen verliezen, laten we alle benauwende correcties varen

Aangezien noch iets, noch alles, noch niets bestaat

Is alles wat verschijnt, alles wat gebeurt, altijd al vrij.

Maar aangezien bevrijding van nature, in het nu, door zichzelf, onmogelijk is

Is er in de totaliteit waar je niet naar kunt verwijzen

niets wat nog opgelost hoeft te worden.

Vertaling van ~ Spaciousness: The Radical Dzogchen of the Vajra-Heart. Longchenpa’s Precious Treasury of the Dharmadhatu. Translation and Commentary by Keith Dowman. Canto Nine: Resolution, page 54-56