Visualisatie van een gigantisch lichaam

Dit is een visualisatie oefening waarbij je je eerst een gigantisch lichaam voorstelt waar je vervolgens in gedachten door heen gaat reizen. Deze oefeningen kunnen op den duur een diepe – direct lichamelijk gevoelde – ervaring van ruimte en vrijheid geven, en zijn daarom misschien wel veel krachtiger dan het mentaal eigen maken van ideeën. Wie een maand lang deze oefeningen doet kan een compleet andere lichaamservaring krijgen – veel opener, veel lichter.

 

 

De oefeningen komen uit het boek “Ruimte, Tijd en Kennis” van Tarthang Tulku, hoofdstuk twee: Het lichaam en de menselijke belichaming.

anatomy-of-a-human-body
 

“Ons lichaam is het brandpunt van onze ervaring als menselijk wezen. Daarom is het belangrijk om zorgvuldig te onderzoeken wat kenmerkend is voor onze voorstelling van een ‘lichaam’ – want het ‘kenmerkende’ wordt maar al te vaak als vanzelfsprekend aangenomen. De volgende oefening kan helpen de neiging om dingen als bekend te beschouwen tegen te gaan, een neiging die ons eigenlijk blind maakt voor veel van de vollere en rijkere kwaliteiten van onze ervaring. Deze oefening is in het bijzonder waardevol om meer waardering te krijgen voor ons lichaam. Een nieuw perspectief dat gebaseerd is op een ‘gevoelde werkelijkheid’ kan op deze manier ontstaan uit een soort van ervaringsgewijs herzien en uitdagen van onze gebruikelijke vooroordelen”.

body of light
 

Oefening 1: Het reusachtig lichaam

 

A. Sluit je ogen en stel je een beeld voor van een reusachtig menselijk lichaam, mannelijk of vrouwelijk. Visualiseer het heel levend en werkelijk en probeer de fysieke vorm zo veel mogelijk in detail te zien. Concentreer je heel sensitief en neem de tijd om een helder beeld op te bouwen. Door deze oefening een paar dagen of weken te doen zal het beeld steeds helderder worden – deze nauwkeurigheid is belangrijk voor het welslagen van deze en volgende oefeningen.

 

B. Wanneer het beeld enigszins stabiel is, laat dan je bewustzijn (dat vergeleken met de enorme dimensies van de reus heel weinig ruimte inneemt) dichter naar de reus toe bewegen. Onderzoek de buitenkant van de reus van alle kanten en van verschillende afstanden, totdat je werkelijk met de vorm ervan in contact komt. Omdat je zo klein bent, zul je merken dat je onbelemmerd door de poriën van de huid van de reus naar binnen kunt gaan. Je kunt verder gaan door zijn algemene inwendige structuur te onderzoeken – zijn maag, keel, mond, neus, oren, longen, darmen, aderen en botten. Ga minstens een week door met deze algemene uitwendige en inwendige onderzoekingen.

Voorbeeld van de binnenkant van een bot:

bone

 

Oefening 2: Inwendige details

 

A. Concentreer je nu meer op de inwendige organen van het lichaam, de aderen, weefsels, en lichaamsvochten. Het kan helpen om een fysiologisch handboek als gids te gebruiken bij het onderzoeken van dit niveau van de samenstelling van het lichaam. Probeer de oppervlakten van deze met elkaar verbonden structuren zo levendig en nauwkeurig gedetailleerd mogelijk te visualiseren.

body structure 1
 

B. Onderzoek nu de inwendige details van elk van deze structuren zelf. Stel je voor dat je klein genoeg bent om de cellen, moleculen, bacteria, enzovoort, waaruit de weefsels en lichaamsvochten bestaan, te observeren. Een handboek over microbiologie of Lennart Nilson’s Ontdek de Mens kan visuele inspiratie geven voor dit onderzoek.

body structure 2
 

Commentaar 1

 

Noch het lichaam, noch één van zijn structuren, systemen en ondergeschikte systemen, zijn solide ‘dingen’. Het zijn geen gebieden die begrensd worden door ondoorzichtige oppervlakten die van binnen gevuld zijn met dichte, onbewegelijke ‘stof’. Een verandering van ons ongebruikelijke gezichtspunt toont aan dat elke afzonderlijke structuur of gebied voornamelijk ruimte is. Deze ruimte staat de wisselwerkingen tussen andere (kleinere) structuren of gebieden toe, en wordt er eveneens in zijn uitgebreidheid door bepaald. Deze laatste structuren worden op hun beurt onderworpen aan dezelfde observatie.

 

Oefening 3: Het micro niveau

 

Beweeg door de ‘wanden’ of oppervlakken heen die de afzonderlijke cellen en moleculen afbakenen. Onderzoek de microwereld van atomen en hun samenstellende deeltjes. Foto’s, diagrammen of animaties kunnen helpen om een gedetailleerde reis te maken binnen elk niveau van deze deeltjes.

Heart
 

Oefening 4: Slechts wisselwerkingen en stralende omtrekken

 

Onderzoek in deze oefening opnieuw de structuren en systemen van het lichaam en doe dit steeds meer gedetailleerd. Merk opnieuw op hoe elke structuur in wisselwerking staat met andere structuren en dat elke specifieke “structuur” zelfs slechts een gebied is dat afgebakend wordt door (kleinere) op elkaar inwerkende structuren. Deze individuele “structuren” zijn op hun beurt ook weer gebieden, etc.

 

A. Gebruik dit soort van onderzoek om alle ondoorzichtigheden en oppervlakken die een ‘structuur’ of ‘ding’ omlijnen te openen of erin door te dringen. Blijf door deze begrenzende oppervlakken heengaan totdat zij allemaal volledig open worden….zij zijn niet langer barrières of obstakels voor ons onderzoekend bewustzijn. Sta toe dat de bijzonderheden en de nauwkeurigheid van de oppervlakken blijven bestaan, maar als stralende omtrekken, doorzichtige grenzen en scheidingsvlakken. Beweeg nu vrij door deze scheidingen.

inside heart
 

B. Neem een positie in buiten het lichaam en bekijk het in zijn doorzichtige aspect, als omtrekken die binnen andere omtrekken genesteld zijn. Probeer binnen deze visie het geheel van de organisatie van het lichaam gelijktijdig te zien.

 

C. Beschouw de mogelijkheid om deze visie vast te houden zonder beperkt te worden tot één enkel gezichtspunt of perspectief; probeer het lichaam tegelijkertijd vanuit alle richtingen en niveaus te zien.

 

Waarna nog veel meer oefeningen volgen…..

 

PS:

Andere mogelijkheden om je visualisaties wat meer tot leven te brengen is kijken naar animaties van het leven van cellen van het lichaam. Verreweg de mooiste is volgens mij deze.

 

 

 

Vervolgens kun je natuurlijk gemakkelijk nog een aantal andere, verwante filmpjes vinden. Ze kunnen je allemaal helpen om een beter idee te krijgen van wat er zoal in je lichaam gebeurt.

 

We hebben waarschijnlijk allemaal wel heel eenvoudige schema’s van het lichaam gezien, en baseren soms ook ons lichaamsidee daarop. Maar dat doet nauwelijks recht aan de enorme complexiteit van een levend lichaam. Met behulp van actieve visualisatie, de foto’s van Lennart Nilsson, biologieboeken of animaties van het celprocessen op Youtube (zomaar wat suggesties) kun je een stap verder gaan. Een rijker, levendiger, dynamischer beeld krijgen van je eigen lichaam.

 

Je meer bewust worden van het wonder waarin je leeft en wat ook in jou leeft.