De wereld volgens Bentinho

Spiritueel influencer Bentinho Massaro (33) leert volgers van over de hele wereld hun 'bewustzijn te verheffen'. De Volkskrant sprak met drie oud-volgelingen die Massaro nu een sekteleider noemen en stellen dat hij misbruik van hen heeft gemaakt. Ze doorbreken hun zwijgcontract om anderen te waarschuwen.

Lees meer

 

Alexander Smit 01Alexander quotes

Dit is een kleine selectie van quotes van Alexander – uit boeken, uit tape-opnames van bijeenkomsten, of zoals herinnerd door mensen die hem gekend hebben. In het begin waren veel van de vraag- en antwoord bijeenkomsten (U mag ook satsang zeggen) in Baarn, in het huis van Rama Polderman. In een relatief kleine kamer zaten tientallen mensen dicht op elkaar, merendeels op de grond. Je kon wat eerder binnenkomen, en soms werd er wat gepraat of gefluisterd, maar velen zaten in meditatie te wachten tot Alexander binnenkwam. Als het zover was ging hij in een stoel zitten, zodat hij voor iedereen goed zichtbaar en hoorbaar was. Meestal vroeg hij eerst wie er nieuw was, en met hen knoopte hij in het kort een praatje aan om even te peilen met wie hij van doen had. Dat ging meestal wel goed, maar de keren dat het tot een botsing kwam (“bent u soms van de goeroe-inspectie?”) waren legendarisch. Na dat eerste rondje mochten mensen vragen stellen, vaak met de aantekening dat het niet te veel over “lichaam, denken en voelen” mocht gaan. Dat was bedoeld om er voor te zorgen dat er daadwerkelijk vooral over verlichting zelf werd gepraat, en we niet allemaal psychologische problemen hoefde aan te horen. Van die regel week hij overigens ook vaak weer af.

Behalve ongelofelijk liefdevol, diepzinnig en intelligent, was Alexander ook vaak bijzonder grappig. De keren dat de tranen me over de wangen liepen van het lachen zijn ontelbaar. Dat kwam meestal niet zo in de boeken terecht die tijdens zijn leven en daarna zijn gepubliceerd, maar waar wel iets van doorschemert in deze verzameling quotes. Het merendeel is verzameld in de periode dat we met z’n allen in Baarn samenkwamen. Later zijn de satsangs ook nog in Amsterdam geweest, maar uit die tijd heb ik niet heel veel hier verzameld.

 

Het is wel waar maar niet uit uw mond.

Een goede sadhana is een korte sadhana (alles wat je doet om tot realisatie te komen).

En dan komt de aap uit de mouw – die u er overigens eerst zelf ingestopt had.

Iedereen heeft een item. Een aasje of troefje wat je achter de hand houdt. Je zelfonderzoek gaat tot dat punt, waarop je zegt: “Maar nu wordt het me toch iets te gortig”…Exact op dat moment ben je bij je angst uitgekomen.

De spijker op de kop en de plank volledig mis.

Lees meer

bhakti

 

Alexander Smit over bhakti

 

'Bhakti' (overgave, liefde, devotie, toewijding) betekent met alles in je directe omgeving omgaan alsof het voor je Guru is. Als je alles kunt doen in Zijn Naam, dan is dát Bhakti. Wat je ook doet, waar je ook werkt, in een fabriek of op een kantoor — doe het met uiterste toewijding. Beschouw alle dingen, al je vrienden en al je dierbaren als een 'altaar' waar je alles op kan leggen. Dát is devotie. Leg alles wat je hart beroert op je altaar. In het Hindoeïsme is een pujatafel het symbool van toewijding. Houd niets achter. Hoe groter je liefde hoe minder je achterhoudt. Als er niets meer is om achter te houden, deel je alles met iedereen. Zo simpel is het bhaktipad. 

En het effect is onmiddellijk. Daarom voelen vrouwen zich er zo toe aangetrokken. Alles waar je van houdt wordt heilig. Als je viool speelt wordt de viool heilig. Je zorgt voor je instrument, je poetst het op zodat het glanst en schoon is en een plezier voor het oog. Er is liefde, toewijding, devotie. Als die liefde er niet is, worden de dingen verwaarloosd; dan heeft het niet je hart, je bent onverschillig.

Echte devotie is allesomvattend, niet exclusief maar inclusief alles en iedereen. Je toewijding moet alles omarmen. Vanuit het Hart moet je alles omarmen. Alles. Je toewijding moet het Hart openstellen voor alle levende wezens. Dat is de ware betekenis van Bhakti. Als het niet alles en allen betreft, is het geen Bhakti. Dan is het sektarisch, 'heiliger dan Gij' en dat soort onzin.

Jnana (kennis, inzicht, weten) en Bhakti komen uit dezelfde bron. Jnana, de weg van het onderscheidend onderzoek (wat is werkelijk en wat is onwerkelijk) eindigt bij Bhakti en Bhakti eindigt bij Jnana. Ze vullen elkaar aan en uiteindelijk gaan ze in elkaar op.

Devotie is de beste manier om je (psychologische) zelf totaal te verliezen. Want we hebben te veel controle over de dingen. We willen sturen. Maar bij zelfrealisatie is er absoluut geen controle meer. Er valt niks te sturen! 

Maar vrouwen kunnen het beter toelaten dan mannen. Daarom vinden vrouwen meer aansluiting bij Bhakti. Het past beter bij ze. Maar ik ben uiteraard verrukt als ze het Jnana pad verkiezen. Je zou natuurlijk kunnen vragen waarom ik Jnana-onderricht geef aan vrouwen als Bhakti beter bij ze past. En dat doe ik omdat ik weet dat ze zich uiteindelijk zullen wijden aan het ware en dat zijn zij Zelf, atman, het Bewustzijn zelf.' 

 

(van een tape uit juni 1990) 

 

Gelukkig zijn en je toch ongemakkelijk voelen.

 

1

 

 

In dit artikel gaan we kijken naar de methodes die er zijn om je gelukkiger te voelen, en geven we een aantal van de gebruikelijke tips om dat te bereiken. In het tweede deel kijken we juist naar het fenomeen van je ongemakkelijk voelen, onderzoeken we wat dat met geluk te maken heeft en bespreken we een methode om een radicaal einde te maken aan gevoelens van ongemak.

 Je gelukkig voelen

Geluk is niet gemakkelijk vast te houden. Het komt, het gaat, maar het lijkt altijd korter te duren dan we zouden willen. Soms voelen we ons gelukkig omdat iets gelukt is, andere keren is het er zomaar en onverwachts. Een cadeautje van het bestaan. Zijn er manieren om je wat vaker gelukkig te voelen? 

Lees meer

Vraag aan Deepak Chopra

U heeft zo’n 8 jaar geleden veel van mijn vragen beantwoord op uw “Ask Deepak” site. Ik ben al langere tijd fan van uw brein. Doordat ik al zo veel jaren een zoeker ben geweest heb ik van alles al meegemaakt. Het zoeken zelf was niet speciaal prettig. Heen en weer gaand van leraar naar leraar, van het ene naar het andere systeem, veel tijd en geld voor niets kwijt geraakt. Alles stopte plotseling toen de rauwe waarheid, de ongefilterde zwarte koffie, gepresenteerd werd via de expressie van advaita. Het valse zelf werd onthuld en DAT sloopt compleet ieder concept. Alles werd als vals en misleidend bloot gelegd – voedsel voor de zoeker voor een toekomst die nooit ooit zou komen. De illusie van de tijd zelf. Het denken beefde van angst – eigenlijk paniek…Gedachten springen omhoog en proberen weer controle te krijgen, maar als het eenmaal als vals is gezien verbleekt alle bullshit die het nog produceert al snel.

Dus, dat brengt me natuurlijk bij de vraag voor u: Als ik kijk naar uw werk en uw geschiedenis ben ik nieuwsgierig waarom u niet meer direct bent – waarom vertelt u al die zoekers niet dat er geen individu is en dat deze verschijning helemaal in het huidig moment opkomt?

Lees meer

Keuzevrijheid

fighting herons
 

Over de vrije wil wordt vaak gediscussieerd alsof er maar twee mogelijkheden zijn: hij bestaat en kan door ons gebruikt worden, of hij bestaat niet, en het is niet meer dan een illusie die ons doet geloven dat we controle over ons leven kunnen uitoefenen.Maar misschien moeten we meer denken in dimensies en nuances. Er is niet alleen maar zwart of wit, maar meestal is er juist een groot grijs tussengebied.

 

Het is niet ja of nee, maar in sommige situaties is er een klein beetje ruimte om keuzes te maken, andere keren is er heel veel. In bepaalde omstandigheden hebben we meer mogelijkheden om onze wil te gebruiken dan in andere. Soms kunnen we wel degelijk in belangrijke mate invloed uitoefenen op de richting die ons leven aanneemt. Maar in andere situaties is er veel minder sprake van keuzevrijheid. Hebben we eigenlijk maar weinig te zeggen over de uitkomst en richting van de processen waar we bij betrokken zijn.

 

Lees meer

Onderlinge verbondenheid

 

Een Hollands voorbeeld

bikesculptures
 

In elk voorwerp is het hele universum impliciet aanwezig. En dat geldt niet alleen voor dingen, maar ook voor gedachten, emoties, herinneringen, motivaties, etc. Het geheel is in elk afzonderlijk deel aanwezig. Eén van de inzichten die uit de bestudering van Leegte – niets staat op zichzelf, elk ding, en ook wij, zijn op talloze manieren verbonden met dat wat ons omringt.

 

 

Lees meer

The Power of Gone

And until you know of this:

How to grow through death

You’re just another grumpy guest

On the gloomy earth.

Holy longing, by Goethe.

 

Students sometimes ask me “is there a quickest path to enlightenment?” My standard answer is “perhaps, but I don’t think it’s currently known by humanity. In our current stage of spiritual science (dhamma), different approaches seem to work for different people. That’s why I like to give you folks a wide range of contrasting techniques to choose from.”

A few days ago, I decided to do a thought experiment. What if I were only allowed to teach one focus technique and no other? Which technique would I pick? Hard choice. But I think it would be the technique I call “Just Note Gone.” Here’s why (and how).

Lees meer

Embodied Nonduality – by Judith Blackstone

In this paper I describe an approach to embodied nonduality called the Realization Process. By embodied, I do not mean just the ability to walk around in our daily life, recognizing nonduality. I mean the nondual transparency of the body itself. This is an experience (I will talk more about this word "experience" later in the paper) that we are made of transparent, space-like presence, that this is our basic or true nature, and that everything that we perceive around us is also made of transparent, space-like presence.

Lees meer

Enlightenment’s evil Twin

EXPLORING THE SHADOW SIDE OF MEDITATION

In 1974 Hans Burgschmidt was sixteen years old, living in the Canadian Prairies, working in a photography studio darkroom, elbow-deep in chemicals all day long. “Is this what life is about?” he asked a high school friend. “You need to meditate,” was the reply. Not long after, Hans attended a lecture at the local library, where a man in a suit spoke about the scientific benefits of relaxation. He pressed Play on the industrial-sized U-Matic video player and there was Maharishi Mahesh, the Indian yogi who initiated the Beatles into the mysteries of Transcendental Meditation (TM) and launched the meditation careers of thousands of Western devotees.

 

“An infinite ocean of peace and love and happiness awaits you,” said the radiant Maharishi, with his flowing hair and his garland of flowers. “What’s not to like?” Hans thought, and got in touch with a local TM chapter.

 

Lees meer