Een serie artikelen over het zoeken naar verlichting

Wil je zelfrealisatie?

Als je het gaat proberen, doe het dan ook helemaal. Hou niets achter, vergeet veilig en bekend. Anders – doe het maar niet. Half half is niks.Ga er vanuit dat je van alles en nog wat gaat verliezen. Vrienden en vriendinnen, familie, bekenden. 

Lees meer

Alert maar ontspannen

1 Sun shining through 

Ervaringen komen en gaan in iets wat stil, bewust en leeg is, maar alles door zijn aanwezigheid verlicht en daardoor zichtbaar en kenbaar maakt. Het is deze achtergrond die het mogelijk maakt om ervaringen op te merken.

 

Wie helder ziet dat de huidige ervaring, wat die verder ook maar is, er alleen maar kan zijn omdat er een bewustzijn is dat in staat is om dit op te merken, gaat steeds beter zien dat dit vermogen tot kunnen waarnemen de constante en onveranderlijke achtergrond is van elke gebeurtenis.

 

Wat dan duidelijk wordt is dat niets op zichzelf staat, maar dat alles altijd door dit stille, lege, maar opmerkzame bewustzijn gekend wordt. Wat er ook maar is, het is iets wat ervaren wordt, het is iets wat opgemerkt wordt, het is iets wat tijdelijk in het bewustzijn verschijnt.

Lees meer

De rol van de leraar

Three swans
 

Een goede spirituele leermeester kan heel inspirerend zijn omdat hij of zij je laat voelen dat er een groot liefdevol mysterie is waar jij, en ieder ander, deel van uitmaakt. Door in haar nabijheid te zijn begint er iets in je zich te openen. Iets wat teer en kwetsbaar is, maar tegelijkertijd ook machtig en groots. Er ontstaan gevoelens van inspiratie, liefde en bewondering waardoor je verder wil groeien en het beste uit jezelf wilt halen. Maar jouw bereidheid om verder te willen gaan is ook nodig om de leraar het beste uit zichzelf te laten halen.

 

Een goede leermeester heeft niet veel nodig, maar een enthousiaste en gedreven leerling is ook voor hem altijd weer inspirerend. Een cadeautje.

 

 

Lees meer

Loslaten kan angst oproepen

1 The abyss
 

Er zijn een aantal oefeningen die relatief gemakkelijk tot een nonduale ervaring kunnen leiden, bijvoorbeeld puur horen, stabiliseren in keuzeloos gewaarzijn of volkomen open blijven, wat er ook gebeurt. Maar er kan, zonder dat je het misschien in de gaten hebt, iets angstaanjagend zijn aan het doen van dit soort oefeningen omdat ze tot een directe ervaring van niet-zelf leiden.

 

Wie verdwijnt er in het horen? Wie blijft er over als het vermogen om te kiezen en commentaar te hebben op wat er gebeurt wegvalt ? Als er alleen nog maar openheid is zijn er ook geen grenzen meer! Damn, dat moet we niet hebben!

Lees meer

“Niemand hier” is de volgende kooi.

1 Young and old
 

Er zijn heel veel manieren om de waarheid tot uitdrukking te brengen, en gezien de oneindige creativiteit van het bestaan valt te verwachten dat er ook altijd weer nieuwe manieren gevonden zullen worden.

 

Tot expressie brengen is een kunst, en net als bij muziek, dans, sculptuur of schilderen kan dat zichzelf constant blijven vernieuwen. Er zullen daarbij ook altijd verschillen aan te wijzen zijn in de mate waarin dat werkelijk origineel en uniek is.

 

Want soms bevat een expressie zoveel elementen die al eerder door anderen zijn gebruikt dat we het niet echt vernieuwend kunnen noemen, maar onwillekeurig toch een beetje aan een papegaai of een kopieermachine moeten denken.

 

Dat geldt voor kunst, dat geldt voor satsangs. Er zijn bijeenkomsten die tenenkrommend onorigineel zijn – onder andere omdat door de “cultuur van advaita” iedereen die het wel zo’n beetje begrepen heeft (in plaats van volledig gerealiseerd) plaats kan nemen op een stoel en anderen kan gaan vertellen dat er niets te halen valt, niets te realiseren en dat niemand ook maar iets kan doen in een universum waar nooit iets gebeurt.

 

 

Lees meer

Stop niet halverwege

1 Chair lake
 

Toen Tony Parsons zei: “er is niemand hier” was er, opnieuw, een frisse en originele verwoording gevonden voor het mysterie dat er in het centrum van ons zijn alleen maar heldere leegte is.

 

Het is een boodschap die maar weinig mensen echt zal aanspreken. Het klinkt zo absurd dat het door de meesten niet eens overwogen zal worden. Het is te overduidelijk niet waar, een gek die maar wat brabbelt, een uitspraak die nergens op slaat. Een hele grote groep van mensen houdt zich bezig met het zoeken naar hun ware zelf en maar een heel erg klein clubje probeert de waarheid van niet-zelf te realiseren.

 

En een nog veel kleiner clubje realiseert het ook daadwerkelijk. Het is een club die open staat voor iedereen, maar die uiteindelijk altijd maar één enkel lid heeft.

 

 

Lees meer

Tips voor de serieuze zoeker

1huiskamer
 

Je moet je eigenlijk een beetje ongemakkelijk voelen in de buurt van mensen die gekozen hebben voor het conventionele leven. Mensen wiens grootste zorg het opbouwen van een goed pensioen en het afbetalen van de hypotheek is, en die het liefst elke zondag bij de schoonfamilie langs gaan om gezellig bij te kletsen. De mensen met de eikenhouten meubelen.

 

Verlichting willen is voor degenen die een beetje raar zijn, niet goed passen in het gewone en traditionele. Dit doe je misschien vooral omdat je een sterk vermoeden hebt dat er iets fundamenteels niet klopt in de verhalen die je verteld zijn over hoe de wereld in elkaar steekt en hoe je je zou moeten gedragen.

 

 

Lees meer

Bewondering

Shepherd
 

Eigenlijk moet je in Nederland het woord “goeroe” niet gebruiken, want bij de meesten gaan dan meteen de nekharen recht overeind staan: uitbuiting! oplichting! afhankelijkheid! manipulatie! bedrog!

 

 

Het is een woord dat eeuwenlang binnen de verhoudingen in bijvoorbeeld India zeer bruikbaar was. Maar in het Westen van de 21ste eeuw heeft het

voor velen een dubieuze betekenis gekregen.

 

Omdat eigenschappen als zelfbepaling, kritisch denken en onafhankelijkheid al langere tijd steeds sterker worden gewaardeerd, en er een bevrijding van hiërarchische en knellende verhoudingen tussen individu en godsdienstige instanties heeft plaatsgevonden, is er meestal een zeker ongemak te bespeuren als het woord “goeroe” in een westerse context opduikt.

 

 

Lees meer

Zoeken naar innerlijke vrede

dance of ecstacy
 

Al vele duizenden jaren hebben mensen zich verdiept in het mysterie dat hen omringt. Zo hebben zij geleerd dat er vele verschillende manieren zijn om in contact te komen met het onzegbare: via muziek, dans, kunst, poëzie, magie, rituelen, of veeleisende fysieke en mentale disciplines. Soms hadden ze daarbij de steun van de gemeenschap waar ze deel van uit maakten, andere keren moesten of wilden ze langere tijd alleen zijn. Sommigen richtten zich daarbij naar binnen, anderen zochten contact met de natuur om hen heen.

 

 

Lees meer

Zonder commentaar of verklaring

leren horen

Als we de ogen sluiten en luisteren naar de geluiden die er zijn kunnen we opmerken dat er niet werkelijk een scheidslijn of verschil is tussen de geluiden die we horen en het horen zelf. Het maakt niet uit wat we precies horen: dit is een oefening die we ook kunnen doen als de buren een ruzie hebben of als we het geluid van toeterende auto’s horen; maar het is soms nét iets gemakkelijker om dit soort oefeningen in de natuur te doen.

 

 

Lees meer

Niet dit, niet dat.

signinvisibility

Verlichting is niet dit, maar ook niet dat. Met die aanwijzing wordt je nog het meest geholpen als je – macht der gewoonte – probeert te begrijpen wat verlichting eigenlijk is. Als je belangstelling hebt voor dit onderwerp probeer je natuurlijk om er greep op te krijgen, of te voelen hoe het is. Maar op den duur kom je daar geen stap verder meer mee.

 

 

Lees meer

Integriteit

To-Thine-Ownself-be-true-2

Wat je in ieder geval zal moeten doen als je werkelijk geïnteresseerd bent in verlichting is stoppen met jezelf voor de gek te houden. Dat betekent dat je niet langer, als je eigenlijk wel weet dat er iets niet deugt, net doet alsof je dat niet weet. Uitstellen, wegkijken, ontkennen, wegmoffelen, excuses verzinnen; het gaat je in de realisatie van open helderheid niet helpen. Je zult moeten streven naar integriteit: een combinatie van eerlijkheid, waarachtigheid, moed, kracht, op je eigen oordeel vertrouwen, onderscheidingsvermogen en wijsheid.

 

Lees meer